20070928

Voume queixar

Parece que ó alcalde vanlle as películas, e remachando, volve para casa con 'Os mortos van ás présas', despois que no mandato pasado o alcalde se quedara sen ela. Personalizar neste caso é moito, porque suponse que o alcalde (este ou o pasado) pouco tiveron que ver na prosecución ou non da rodaxe. E está ben que sexa un anuncio de Ribadeo / Rinlo (e polo tanto unha posible promoción positiva), pero segue a ser algo intanxible para os viciños por moito que poda redundar no seu beneficio a medio prazo.
Tamén se reuniu con colectivos de inmigrantes, e aquí si que me queixo, pois non creo que lle pediran vez (imos falar de xeito coloquial) antes que algunhas asociacións e particulares de non-inmigrantes. Asociacións e particulares que aínda non teñen día. Non se trata de comparar e menos de enfrentar uns e outros, pero si de levar un orde e consideración para que os veciños de hai tempo non sexan os que paguen os pratos rotos de adicar unha política positiva á inmigración, ou mesmo a unha idea de comunicación dirixida polo propio concello nas parroquias. Entre outras cousas, porque na práctica, poderá integrar o concello ós inmigrantes sen os veciños? Mentras, tamén a normativa de participacion cidadá queda ignorada polo momento en favor de iniciativas puntuais e dirixidas.

Ningún comentario: