20061104

Ribadeo, finaliza o leader


O Leader + xestionado pola Asociación Ponte dos Santos (en nome castelanizado, craro está) está dando os seus últimos pasos. Tres millóns de pesetas (18000€) para recuperar a fonte cavada será unha das súas derradeiras accións, comunicada días despois de que outra fonte emblemática de Ribadeo, a dos catro caños, fora vandalizada. Ese vandalismo nouturno é lembrado hoxe na prensa como arma política contra o goberno municipal, e é outra cousa que é necesario amañar en troques de dicir, cada volta que hai comisión de seguridade cidadán (con xente de Lugo incluída) que 'Ribadeo vai ben'.
Pero voltemos á Ponte dos Santos. Moitos cartos invertidos, pouco rendemento para o pobo. E así lembro cousas como a fonte da nova rotonda da entrada dende Lugo, pero poucas que serviran para algo máis que para adorno. Gústame Ribadeo bonito, pero os criterios de beleza aplicados últimamente non son moi compartidos por min, nin tampouco os de dinamización aplicados ó pobo. De calquera xeito, como cada quen ten os seus criterios e canon de beleza, e como dixen máis dunha vez, por exemplo, aplicado á estatua do Marqués despedíndose do concello de xeito displicente, non entro en discusións dese tipo. Nembargantes, lembro de novo, cal foi o rendemento dos cartos do Leader?

Se pasamos a cultura, váise a presentar mañá 'Final de película', co fonto consciente ou subconsciente da polo momento fracasada intentona de peli en Rinlo. E avísanse as novas xornadas de Estudios medievais da Mariña Central (Foz, 24-26N) e as de Patrimonio tradicional, tamén da Mariña Central (en Mondoñedo do 17 ó 19N), ambas organizadas pola Fundación Comarcal da Mariña Central, por se a alguén lle interesan. Estiven vendo os seus programas e quixera ir a varias cousas, pero o traballo é o traballo, fin de semana incluído. Como acostumbro últimamente, miro ós colaboradores e chámame a atención o ver só unha entidade do sector inmobiliario en cada caso, fronte á maioría que reseñaba hai pouco no blog en relación ás xornadas de medio ambiente en Ribadeo.
As dúas fotos de hoxe, unha da ría de Ribadeo, calmada, e outra do mar Cantábrico en Burela, onte, movido, dan unha impresión ben diferente do cambiante mar. Nembargantes, o mar é o mesmo...
--
Hai un ano situábame fóra de Ribadeo, cunha foto de ambiente kitsch.

1 comentario:

agremon dixo...

Remato de recibir un correo cunha corrección sobre a proveniencia dos fondos da fonte do Parador: non é o Leader, senón o plan de dinamización turística (PDT). Así deixo constancia delo. A verdade é que a veces un pérdese entre eses entresixos de fontes de cartos...