20061117

O día despois
Aí van o par de fotos do día despois: a novo edificio xa 'cáseque' listo e habitable; se non habitable, co volume final. e o comezo das obras de humanización no mercado, dende dous puntos de vista parellos, un deles sen as luces do camión...
Hai novidades nos blog de ribadeo. Aquí tedes algunha (hai máis no mesmo blog). Aquí, unha curta. E aquí, unha lembranza de que aínda que o medio ambiente non vaia ben en Ribadeo, hai sitios onde vai peor (o que non é un consolo). Por último, por aquí un pequeno batiburrillo ...
Esta semana non me sinto mois inspirado, despois do luns no pleno. Por certo, ... como xa está entregado, aí vai, asinado por min como secretario de O Tesón e asinante das preguntas anteriores, feitas ó pleno:
1.As abreviaturas P.A. ó cabo da miña sinatura no documento de preguntas, citadas por vde. no pleno como 'por autorización', corresponden a 'por ausencia', xa que ditas preguntas son aprobadas pola directiva e asinadas polo presidente só en razón de representación.
2.En relación á aclaración solicitada sobre a substitución de muralla por muro fino, remítome á noticia primeira que tiven do tema, unhas declaracións súas que pode atopar, con foto incluída, por exemplo en:
http://www.lavozdegalicia.es/buscavoz/ver_resultado.jsp?TEXTO=4558074&lnk=RIBADEO,MURALLA,2006,120
declaracións que non se corresponden coa situación actual da obra executada, como pode Vde. verificar, persoalmente, visitando o lugar.
3.Engado que a petición de información sobre a primeira das obras citadas ven dada polo evidente retraso de execución de sentencia, que quedou explicado pero non xustificado, mentras que na segunda, o estado actual do edificio citado fai dudar fortemente da parada real das obras, pois moita xente afirma que as obras continuaron a facerse no piso ilegal, a pesar de estar detida, e se revisa Vde. o Libro de Entradas pode atopar informes da policía de conforme no seu momento se seguiu traballando no derradeiro piso do inmoble.
4.En canto á segunda das preguntas, só foi contestada na parte de responsabilidade, pero non no tocante ó resto do solicitado.

Ningún comentario: