20061121

Construcción: cita contra a política e cita contra os convenios en Ribadeo... e xa van catro entrada hoxe

"El feísmo urbanístico no lo hacen los constructores, sino quienes legislan", verbas que hoxe un periódico lle atribúe a Xesús Irigoyen e que me costa creer que o dixera. É o presidente dos construtores en Ribadeo e a idea que teño del é que unha persoa dialogante e con ideas de fiar. Por eso, dicir que son os lexisladores os que fan o feísmo paréceme algo impropio del; que me costa traballo creelo, vamos. Algo que me fai lembrar un longo artigo aparecido nun xornal (El País, sección Domingo, p.2) o 29 de outubro, no que, entre outros opinantes e temas, o catedrático de política Manuel Villoria afirmaba que os convenios urbanísticos son nun niño de corrupción. No PXOM de Ribadeo ían propostos nada máis que 20. Non sei se voltarán, porque como non se sabe nada e o alcalde pode ser impredicible... voltarán?

Ningún comentario: