20061111

Cinco fotos a unha autoestrada (en Ribadeo)


Despois das de onte, que poden servir como fondo de pantalla, as de hoxe non creo que moita xente as quixera poñer como tal. Tres corresponden á Ponte dos Santos sobre a Ría de Ribadeo. Nunha vese a estructura central, tal como está agora e deixará de estalo cando comecen as obras nese tramo (retrasadas por unha vairación no sistema de construción, ó que parece). As outras dúas corresponden a unha zona coa obra básica xa feita, no paso da estrada do faro por baixo da futura autoestrada. Nunha delas pódese observar a única árbore que quedou en pé despois do accidente que largou un remolque da ponte abaixo.
En canto ás outras dúas, están sacadas dende a zona da granxa de Eijo, ou mellor, dende o vello sitio por onde o trazado da estrada entre o colexio das monxas e Vilaselán pasaba polo que logo foi estrada nacional. Unha, orientada cara ó oeste, indica como van as obras cara ó cruce por riba da vía do ferrocarril; a outra, cara ó leste, da conta das desviacións actuais da estrada nacional polas obras da autoestrada.

Ningún comentario: