20061104

Nunca mais ... ? (2ª de hoxe)


Como cando se escrebe primeiro con letra grande e crara e logo con letra cada volta máis pequena e escura... cunha grande interrogación ó final Eso foi o que sentín ó ver o cartel que sae na foto, situado á saída de Burela e que era unha bandeira co 'nunca máis'. A bandeira non se coñece, e o nunca máis desapareceu co paso do tempo baixo a vexetación. Compárese coa idea que representaba. Compárese co sentemento e empuxe en cada un de nós hai non tanto tempo e agora. E logo, que cada quen saque as consecuencias e actúe segundo lle dicten o corazón e a cabeza.

Ningún comentario: