20060825

Ría de Ribadeo 04/10/94 Galicia, Asturias 1,740 ha 43º30’N 007º01’W

O título, a data na que a ría de Ribadeo foi incluída no RAMSAR, as comunidades que comprende, as hectáreas protexidas, a situación aproximada... todo está sacado da 'Lista de humedais de importancia internacional', menos o nome. Certamente, leveime un chasco e pregúntome quen incluiría a ría no tratado... en fin, o principal é a súa inclusión...
Sen máis comentarios esta segunda de hoxe.

Ningún comentario: