20060808

Máis xira


A xira de Santa Cruz leva varias entradas adicadas no blog. Esta é outra. Pretendía facer fotos de cómo quedara Santa cruz despois da xira, e leveime unha sorpresa de como estaba quedando: outros anos, tempo despois quedaba lixo por todas as beiras, e este estaba abondo recollido. Din que este ano había menos xente que outros pasados, e esa podería ser unha razón, pero (a falta de comprobación do que digo a continuación) prefiro creer que a xente se está a voltar máis cívica e que a recollida está mellor organizada.
Certo qeu quedaban cousas sen recoller, pero serían as equivalentes a calquera outro día, e un lugar onde vai moita xente, é dficil recollelo ben se está no medio do campo... unha mostra de como quedou é o contedor de lixo, cheo, e detrás del, apilados máis ou menos, bancos e mesas, das que aínda había distribuídas pola zona unhas cantas. Tamén quedaba algunha 'tenda', algún obxecto perdido como a vaquiña que serviría para xogar con ela cos demáis a xente non tan pequena, ... E hai cousas que non cambiaron coa xira: o abandono da fonte ou a cerrazón da casa da ría e o desuso da cúpula da que en 'xerfa' seguimos sen ter chaves apra poder usala co telescopio.

Ningún comentario: