20240405

Do pasado ao presente e ante o futuro (e V). Pablo Mosquera Mata

Parte I

Parte II 

Parte III

Parte IV

Do pasado ao presente e ante o futuro

Vª entrega e final

En maio de 1982, o orzamento do concello de Cervo ascendía a case 136 millóns de pesetas, dos que máis de 26 millóns foron para pagar ao persoal municipal -un secretario (vacante de titular), un un xefe de negociado, un administrador, tres axudantes administrativos xefes de grupo, tres gardas municipais, un axudante de garda municipal, un arquitecto técnico, un oficial con tres operarios. Os ingresos proceden de: 62 millóns de impostos directos, 4 millóns de impostos indirectos, 25 millóns de taxas e outros impostos, 29,5 millóns de transferencias correntes e 15 millóns de transferencias de capital. Son tempos nos que se está a realizar o asfaltado das rúas, así como as obras de conexión entre a antiga e a nova rede de abastecemento de auga a San Cibrao. A medida que funciona a fábrica de aluminio, os mariñeiros quéixanse de como esmorece o porto de San Ciprián.

Porén, en setembro de 1987, a Confraría de San Cibrao que preside Pepe do Lugar solicita a ampliación da lonxa polo aumento da pesca de baixura e marisqueo que compensa en boa medida a diminución das capturas de bonito.

Ese mesmo ano xurdiu por primeira vez a preocupación polos movementos de area en toda a praia da Concha, que se ve afectada polo dique portuario de Alúmina-Aluminio, que cambiou a dirección das correntes, e o encoro de Riocovo, que ao mesmo tempo ó non deixar fluír libremente as augas do río provoca a acumulación de sedimentos na entrada da ría. A Consellería de Ordenación do Territorio deu orde ao enxeñeiro xefe do grupo Portos de Lugo para que redacte o proxecto de ampliación do porto de San Cibrao, obra necesaria polos efectos negativos que a ampliación da dársena norte da factoría tivo no porto de San Cibrao, provocando que a mar rompa na dársena de xeito incompatible co atraque de embarcacións durante os invernos. O Patrón Maior tamén reclama a construción da Casa do Mar como instalación sociosanitaria e hostaleira para a xente do mar en activo ou xubilada.

Outro dos sancibrenses moi activos é o industrial Tomás Martínez que preside o Club Deportivo San Cibrao, entidade que promove a práctica de numerosos deportes, destacando as actividades do piragüismo; así como a creación dun campo de fútbol, ​​xa que o que existía nos Campos desaparecera pola localización do colexio Rivera Casás.

Segundo os datos publicados polo INE do padrón municipal de 2022, o 47,73% (2001) dos habitantes empadroados no Concello de Cervo naceron no devandito concello, o 47,14% emigrou a Cervo desde distintos lugares de España, o 24,59% (1031) doutros concellos da provincia de Lugo, o 7,44% (312) doutras provincias de Galicia, o 15,10% (633) doutras comunidades autónomas e o 5,13% (215) emigraron a Cervo doutros países.

e se o comparamos con 1996 ata 2022

• O número de habitantes nacidos en Cervo descendeu (-823), pasando do 54,91% ao 47,73%.

• O número de habitantes nados na provincia de Lugo aumentou (20), pasando do 19,66% ao 24,59%.

• O número de habitantes nados en Galicia diminuíu (-42), do 6,88% ao 7,44%.

• O número de habitantes nados no resto de España diminuíu (-208), pasando do 16,35% ao 15,10%.

• O número de habitantes nacidos noutros países aumentou (102), pasando do 2,20% ao 5,13%.

Pablo Mosquera Mata

Ningún comentario: