20240223

Falando de ilusión pola democracia: unha charla de Manuel Carmena

    Venres 16 de febreiro. 20:30. Derradeira charla desta edición dos Foros de Debate de Sargadelos de 2024 no Voar de Ribadeo, de título xenérico/adicación 'El estado, súbditos o ciudadanos?'. Na mesa, Manuela Carmena.

Sinatura de Manuela Carmona, estampada tras o prólogo dun libro de 'Diario de un confinado en Olavide'

    Unhas 300 persoas, case a terceira parte de pé, atendemos unha charla á que eu lle poñería o título de 'Ilusión pola democracia'. As outras do ciclo están colgadas en youtube, e esta tamén debera, en https://www.youtube.com/watch?v=vOV8MbWysfE, pero ao menos nestes momentos unha semana despois, aínda non o está. Está 'o sitio', pero non ten nada dentro, e claro, tampouco ten ningunha reprodución. Por iso, deixo a gravación de audio máis abaixo. Unha gravación á que só lle falta o inicio da presentación, feita por Juan Manuel Romero, unha persoa relacionada co Grupo Sargadelos, é dicir, a parte adicada ós anos máis novos de Manuela Carmena.

    Cunha pregunta final, coido que podería facer algún comentario, mais prefiro deixar o audio sen comentar, e en todo caso, máis adiante, facer un pequeno resume.

 

Cartel xenérico dos foros:

Ningún comentario: