20230709

Catro plenos

    Está comezando o novo mandato muncipal. Para comparación, deixo as ligazóns ós catro primeiros plenos (de cada mandato, plenos de constitución e de organización), e algún comentario.

2019:

 • ACTA PLENO EXTRAORDINARIO CONSTITUCION DA CORPORACION E ELECCIÓN DE ALCALDE - 15 DE XUÑO DE 2019

 • Publicación ANUNCIOS DECRETOS ORGANIZACIÓN
 • Publicación ANUNCIOS ACORDOS ORGANIZACIÓN

 • ACTA DO PLENO EXTRAORDINARIO DE 4 DE XULLO DE 2019

  2023:

  ACTA DO PLENO 2023-0010 [ACTA SESION PLENO. CONSTITUTIVA CORPORACION E ELECCION ALCALDE] (17 de xuño)

   

      Algún dato/comentario:

  - Asignación anual por Grupo Político 400 euros/ano é dicir 100 euros /trimestre.

  - Asignación anual por Concelleiro que o compoña: 300 euros/ano para cada Concelleiro, é dicir 75 euros /trimestre para cada Concelleiro.

  - Alcaldía, réxime de dedicación exclusiva, 45.904,60 euros brutos anuais

  - Concellería delegada de Medio Ambiente e Deportes, réxime de dedicación exclusiva,31.432,94 euros brutos anuais

  - Sesións plenarias, 50,00 euros.

  - Sesións de Comisións Informativas: 30,00 euros.

  - Sesións da Xunta de Goberno Local, 50,00 euros.

  - Reunións da Xunta de Voceiros, 30,00 euros.

  - Outros órganos colexiados locais, 30,00 

  - Aloxamento 102,56 €

  - Manutención 53,34 € (enteira) 26,67 € (media)

  - Axuda de custo enteira 155,90 €

  (inflacción, 14,17 % de 31/5/19 a 31/5/23, segundo https://fxtop.com/es/calculadora-de-inflacion.php)

   

   

   

   

  Ningún comentario: