20230703

Da concentración de pensionistas do sábado 1 de xullo en Ribadeo

Da concentración de pensionistas do sábado 1 de xullo en Ribadeo

    Contei ata 40 persoas na concentración da que deixo unhas fotos de Suso de varios momentos e unha miña previa ó inicio e a captación das verbas que se dixeron (Evaristo, Antonio, e Salvatierra, e coa excepción das de Suso, que falou cunha certa separación das outras ditas). Asemade, o texto da proposta de MODEPEN. A dicir que comeza coa lembranza dun compaéiro que xa non está.MODEPEN Sábado, 1 de Xunio.

Bo día compañeiros e compañeiras, saúdos a todas e a todos, aquí seguimos cas nosas concentracións dos primeiros sábados de cada mes.

Vou comentar as novas mais destacadas dos últimos tempos dos movementos de pensionistas de Galicia, do estado español, e de Europa, comezando por suliñar que o día tres de Xunio celebrouse a Asemblea anual de MODEPEN en Porriño, á que non puidemos asistir polas circustancias que xa coñecedes os que non o sabedes por problema de coche pero anque ainda non temos os documentos que se aprobaron sabemos que foi moi concurrida, con moito debate e que se aprobaron os proxectos que se presentaban con algunhas correccions pero en liñas xerais cas ideas de defensa do sistema publico de pensións e dos servizos públicos propios do estado de benestar.

Tamén se celebrou o pasado mércores un pleno do Consello Nacional de MODEPEN no que se trataron dous temas que quero transmitirvos. En primer lugar os días 2 e 21 de xullo vanse celebrar no Pais Vasco Unhas Xornadas de reflexión sobre os Movementos de Pensionistas en Europa das que se agarda que saia un grupo de traballo para comezar a redacción de documentos comuns para dar pasos cara a establecer unha estructura organizativa de pensionistas a nivel europeo. Ata agora non existe nengún organismno estable que permita coordinarse, discutir programas e finalmente ir a movilizacións conxuntas. Xa comentamos que no Pais Vasco houbo un primeiro contacto con pensionistas franceses hai uns dous meses, cando estaban en Francia en plena movilización pero agora trátase de unha xuntanza ampla na que xa están contactados pensionistas de Portugal, Francia, Austria, Inglaterra e Alemania e outros. Naturalmente as circunstancias son diferentes en moitos aspectos pero hai tamén moitos pontos en común e sobre todo a clara conciencia de que nos enfrontamos a un mesmo enemigo que ten unas estratexias mundiais comuns, como e o adelgazamento das pensións públicas, a privatización da xestion dos fondos de pensións para lucro privada da banca e das multinacionais da especulación de capitais, a prolongación dos curriculums laborais e o retraso da edade de xubilación, en fin o que xa coñecemos como as estratexias do Fondo Monetario Internacional dende a década dos oitenta do século pasado. Dende logo é un motivo de satisfacción que esteñamos en primeira fila dos debates e dos pasos para constituir unha organización europea de pensonistas e que representantes galegos esteñan participando directamente nestes movementos ca experiencia, coñecemento e contactos que nos abre para o futuro.

O outro tema que se tratou nesta xuntanza do Consello Nacional de Modepen do pasado mércores, foi un proxecto de comunicado presentado por Xabier Pérez Davila sobre as eleccións do vintetres de xullo para propoñer as plataformas de pensionistas do estado a través da Unidade de Acción e que se aprobou con alguns retoques de redacción. Ese comunicado xa está nas redes sociais e eu vouno ler agora pero se me permitides vou facer algúns comentarios previos.

Mirade cecais algunhas persoas poden acusarnos de tomar agora unha postura política por motivos ideolóxicos, ou sexa que imos pedir o voto para uns partidos políticos porque temos unas ideas afins a eses partidos políticos, cando nos sempre declaramos que os movementos de pensionistas deben moverse nun abano moi amplo de ideas onde collan todas as persoas que defendan os intereses dos pensionistas e as melloras nos servizos sociais públicos alén das suas ideas relixiosas, ou s suas preferencias por un partido ou outro ou por unha tendencia ou outra. Eu vou presentar brevemente algunhas declaracións públicas dos dirixentes do PP e de VOX nos últimos meses, xa non me vou ir ao cerovintecinco de Rajoy para que non me digan que eso é auga pasada. Refírome exclusivamente ao que calquera pode sacar das hemerotecas na última lexislatura. En primeiro lugar podemos atopar ducias de declaración dos dirixentes de estes dous partidos e dos seus ideólogos, eu atopei trece declaracións porque non busquei mais, nas que cuestionan a viabilidade do sistema público de pensións sempre repetindo o mesmo mantra, machacando ca mesma mentira: Que a caixa de pensións non ten viabilidade, que está en bancarrota, que se vai ao tacho en poucos anos pero sempre esquecendo o que temos dito tantas veces e está publicado en ducias de informes, que o sistema público de pensións é perfectamente viable no estado español, que os bancos debenlle á caixa de pensións mais de 60 mil millons de euros, que Escriva ten recoñecida unha débeda de centocoarentamil millóns so dende o ano milnovecentosnoventaenove, que está sen facer a auditoría de contas obligatoria por lei entre milnovecentos setenta e seis e dousmil dazanove e que moitos economistas estiman en perto de oitocentosmil millons os fondos que se levan retirado da caixa de pensións para outras actividades do estado. Os dirixentes de estes partidos e os seus ideólogos non recoñecen esta realidade tan evidente, negan esa débeda e inventan e repiten que o sistema non é viable, obviamente para dar facilidades e preparar o terreo para a sua privatización se chegan ao goberno. En segundo lugar temos as declaracions da semana pasada do Sr. Feijoo decindo que había que ir ao sistema da mochila austriaca, ou sexa unha sistema privatizado, e a declaración da Sra. Cuca Gamarra á revista Yo Dona: “No pasaría nada por jubilarse a los setenta años si la expectativa de vida sigue creciendo”. Ou sexa que se non morremos antes temos que traballar mais. Esta é a proposta, sen ambaxes, da voceira do PP no congreso dos deputados nunha entrevista de outubro de dousmilvintedous. Non é unha concelleira descoñecida de Penas Agudas, é a voceira number one no Congreso dos Deputados a un ano das eleccións xerais, cando no se contaba que se ian adiantar, ou sexa unha declaración programática estudada e pensada e lanzada aos medios a ver como caía, pero un proxecto concreto das intencións da dirección do PP, alogar a edade de xubilacíon ata os setenta anos. Que non digan que é unha posición ideolóxica a nosa, é unha proposta concreta de unha dirixente das mai cualificadas do PP e as suas declaración forman parte de un abano de proxectos discutidos nos órganos de dirección de este partido baixo a supervisións dos seus asesores mediaticos, nada de improvisación ne saida de tono, realidade pura e dura, xubilación aos setenta anos é o proxecto programático do PP. E convén decirlle esto aos nosos familiares, veciños e amigos, sen alporizarnos, sen levantar a voz, citando datos concretos, Cuca Gamarra, voceira do PP no parlamento español, revista Yo Dona outubro dousmilvintedous, xubilación aos setenta anos con todo o que eso significa, non se trata de retrucar agora aqueles bulos de que te van quitar a pensión ou de repartir a vaquiña para o vecin, non é eso, é unha proposta concreta para exercitar se chegan a gobernar os partidos de dereitas.As propostas recollidas en varias intervencions de dirixentes de VOX e concretamente a intervención de Pablo Saez, deputado de VOX por Valladolid e voceiro de este partido na comisión de seguimento dos acordos do Pacto de Toledo vai pola mesma liña de privatización da xestión das pensións, custionar a sostibilidade do sistema público sen aportar nengún dato que apoie a sua teoría e sen ter en conta o que antes dixemos da débeda histórica da caixa de pensións, recortar as prestacións e invocar unha reducción do paro que eles conseguirían polo ate de bilbirloque porque tampouco aporta nengunha alternativa como non sexa a reducción de impostos as rentas mais altas. Eso sen ter en conta as propostas anteriores de Santiago Abascal de adelgazar o sistema sanitario público para reducir os servizos ao mínimo urxente e vital e abrirle todas as canchas ao sector privado. Naturalmente non se pode descartar que nos próximos días maticen as suas declaración anteriores e veñan decindo que si pero non, que non querían dicir eso e que non van tocar o sistema público de pensións, de aquí ao vintetres veredes como escoitamos que van daros pesos a catro pesetas se gañan.

En resumen as propostas de estes grupos políticos VOX e PP van directamente sen disimulalo en absoluto a minimizar o sistema público de pensións en beneficio da banca e das financieras e polo tanto en perxuicio das clases traballadoras, dos pensionistas actuais e futuros, os nosos fillos e netos, e mesmo a privatizar a asistencia sanitaria e favorecer a escola privada. Polo tanto é lóxico e non supón nengún prexuicio ideolóxico que os movementos de pensionistas nos posicionemos e movilicemos neste intre e diante de estas eleccións do vintetres de xullo en contra de estas propostas e a favor dos grupos políticos que se ben non cumpriron na pasada lexislatura todas as nosas propostas, polo menos aprobaron algunas tan importantes como a suba dacordo co PIB, recoñeceron a sustentabilidade do sistema público e foron deixando esquecidos os proxecto iniciais mais negativos do Sr. Escriva como consecuencia fundamentalmente das nosas movilizacións e tamén da presión, todo hai que decilo, do outro sector do goberno, Unidas Podemos e outros grupos como ERC, Bildu, etc. Nosoutros non podemos ser neutrales nen quedarnos a velas vir porque nestas eleccións xogámonos moito e sería suicida non tomar partido despois de analizar con datos, programas e declaracións concretas o que nos poder vir enriba se o PP e VOX chegan a formar goberno despois do vintetres. Pero tamén hai que decir para que non quede nengunha dúbida que o movemento das plataformas de pensionistas vai seguir e redoblar a sua actividade e a sua movilización a prol de unhas pensións públicas xustas e uns servizos sociais e sanitarios públicos sexa cal sexa o resultado

Vou ler agora anque me repita un pouco o comunicado que propón MODEPEN á UNIDADE DE ACCION das plataformas de pensionistas.
Ningún comentario: