20230701

Recuncho da lectura: O señor Ibrahim e as flores do Corán


   
Recuncho da lectura: O señor Ibrahim e as flores do Corán

    O señor Ibrahim e as flores do Corán. Eric-Emmanuel Schmitt, tradución de Emma Lázare Rodríguez. Factoría K narrativa. ISBN 9788416721795, Pontevedra 2021.

    Collido da BPM El Viejo Pancho, esta novela curta e de doada lectura é unha fresca sorpresa ó tempo que un tratado de vida. En certo xeito, lembroume ó pequeno príncipe de St. Exupéry. É de lectura intemporal, dende moi cedo en idade ata calquera momento, ata sempre. O que é a historia pódese ver referida en síntese en moitos lugares na rede...

    Desta volta, si atopei tratada a versión galega en Goodreads.

1 comentario:

bhanusuru597 dixo...

Desta volta, si atopei referida a versión galega en Goodreads.