20220608

Se estás a pensar en facer unha fogueira (ou participar nela)

    Aínda que se repita máis ou menos ano tras ano, o bando das fogueiras de S. Xoán (e S. Pedro) coido que debe ser ben lido para evitar desgrazas. Aí vai:Ningún comentario: