20220105

Seis de xaneiro en Illa Pancha

 

Últimas variacións na fisognomía da illa Pancha, visibles dende o ceo, con dimensións aproximadas, realizadas sobre unha foto libre. En vermello, camiño novo, de anchura semellante ó que chega ó faro novo. En negro, zona ocupada por terraza entarimada. En gris craro, ás beiras do anterior, terras rmovidas. En azul, zona de rebaixa de terras para facilitar unha nova rampa.

Seis de xaneiro en Illa Pancha

A semana pasada a Valedora do Pobo remitía a Por Nuestro Faro as respostas ás preguntas que esta asociación formulara ao Concello de Ribadeo vai 8 meses. Desde aquí agradecemos á Valedora do Pobo a súa labor, porque sen ela o dereito á transparencia non existiría neste concello. Tamén llo fixemos saber por escrito noutro correo que presentamos na súa sé electrónica, un correo onde lle pedimos que aprofunde nas súas investigacións dado que o Concello de Ribadeo, malia responder á queixa, non responde a ningunha pregunta. Simplemente dedícase a esquivalas elaborando respostas anecdóticas.

Na súa resposta nada se di sobre o acceso libre á illa. Nada se sabe sobre o horario real/legal de apertura agora que a cafetería case nunca abre. Nin sabemos como se aplicou a lei de Costas. Nada se explica sobre o proxecto presentado, autorizacións, etc, que son utilizados de resposta a todas as preguntas. Nin se menciona o Estudo de Impacto Ambiental, esixido polo Defensor do Pobo anos ha, do que nunca nada máis se soubo. Tamén se evita a mínima información sobre a nova fosa séptica, aínda sen legalizar. O Concello limítase a dicir que todo está en orde dando por feito unha fe cega por parte dos membros de Por Nuestro Faro e do resto da cidadanía.

A única información que se pode sacar en limpo é a través desta declaración, que fai alusión á licenza de actividade da cafetería:

«Non existe licenza. Ou título habilitante é a comunicación previa que está presentada coa documentación oportuna e pendente de formular a acta de inspección municipal.»

Para entendernos, a licenza foi substituída polo que se chama «comunicación previa», unha especie de declaración por parte da empresa promotora destinada a certificar que todo está en regra. Constatamos, polas últimas palabras que, cinco meses despois, aínda non tivo lugar a inspección municipal que debe verificalo. É dicir, que en pleno agosto (data de apertura da cafetería) aquilo debía parecer un 6 de xaneiro, día en que algún neno di terse portado ben para levarse un agasallo mentres os pais deciden facer a vista gorda para non estropearlle a festa. O que en 2015 era un agasallo para Ribadeo, vaia.

Pero non só iso. É dramático que o único que saquemos en limpo sexa unha contradición flagrante. O tremendo de informar é que ás veces se saben cousas:

«Todas as obras se axustan ao proxecto técnico presentado.»

Pero como poden ser iso posible si afirmouse máis arriba que aínda non existía a acta de inspección municipal?

Non hai máis preguntas.

Covadonga Suárez e Asoc, Por Nuestro Faro

Ningún comentario: