20161230

Unha nova do concello de Ribadeo por cada día de diario

A falta dun día para que remate o ano, xa non poden variar moto algunha estatísticas. Unha delas, a de notas de prensa do concello de Ribadeo. A estas alturas do ciclo anual, van 313 notas dende o un de xaneiro. Case unha nota diaria, quitados só os domingos.
A táboa onde se van poñendo o número de notas en función do ano é clara: houbo un ano de proba (unha soa nota), outro de adaptación (comezaron a editarse notas a mediados de ano) e logo, funcionamento normal, fase na que tras unha época de máis entusiasmo, baixou o número de notas para logo ir subindo dun xeito irregular.
Unha primeira gráfica, dende o comezo, representa a columna da táboa en vermello:
 Unha segunda gráfica coa tendencia unha vez establecida a habitude de publicación de novas, coa liña de tendencia (e a ecuación correspondente na parte inferior esquerda) que indica que, de media, cada ano que transcorre, o concello publica tres novas máis que o anterior:
Certamente, non é unha subida moi grande, pero é abondo como para que se deixe notar na gráfica e (algo que non se pode ver nas gráficas) como para que os medios sexan cada vez máis dependentes desa fonte de novas.
Dentro de cada ano, vai sendo cada vez máis distribuído o número de novas ó longo de cada semana, variando de menos días con máis novas hai uns anos a máis día con algunha nova. este ano resultou:
É dicir, aínda que o grupo maior de días é o daqueles nos que non houbo publicación, xa lle segue moi de cerca o grupo de 1 nota, e hai un solitario día con 5 notas (con 4 non hai ningún). Asemade, vese que a distribución ó longo do ano é abondo regular, quizáis máis aínda que os anos pasados:
Isto vese mellor na gráfica seguinte, só referida a este ano 2016, comparando coa liña de axuste. A maior diferencia atópase nas semanas posteriores ás festas, onde houbo un relax nas comunicacións, sen o que estariamos preto de unha nova ó día (de diario ou non)
 Quedaría por ver posibles influencias de feitos como as diversas eleccións no número de notas, pero iso, xa é 'para nota'.
--
Actualización: Despois de todo, o mesmo día 30 de decembro de 2016, o concello emitiu dúas novas notas. Claro está, non están contempladas nas táboas e gráficas presentadas aquí.

Ningún comentario: