20161215

Martes 20, pleno: 870 €/ribadense

Por fin. Un pleno avisado con cinco días de antelación. Coido que é o máis importante dun pleno que é de por si importante, pois del van depender o orzamento, e polo tanto, o gasto, do próximo ano. Porque permitirá a quen queira asistir, se non participar, ao menos chegar ó primeiro nivel desa participación, o recibir un primeiro verniz de información directa sobre esa importante cuestión económica do concello.
Así que, estás avisada: o concello gastará 870 € por (e suponse, para) ti.

Como teño comentado outras veces, coa nota de prensa márcase unha dirección para mirar a noticia, que neste caso tamén inclúe o pór ó alcalde como referencia da mesma, a partir do título. despois, fai referencia relativamente extensa á residencia de maiores no que sería impulso antefinal dun equipamento que é necesario sacar adiante, despois dun longo recorrido que merece un estudo histórico que coido pode condensar a historia de Ribadeo destes últimos mandatos.
Tamén se extende no pulso orzamentario co estado, desta volta a conta do ibi, o imposto de bens inmobles, que manterá en cuantía, a pesar do mecanismo estatal destinado a subilo. E, como en todas as confrontacións, previndo que haberá que loitar por cartos compensatorios de non aproveitar a opirtunidade de suba do ibi, tenta poñer a cataplasma antes da ferida efectiva, polo menos a nivel propaganda.
O resume: un gasto duns 870 € por cada un dos aproximadamente 10 000 ribadenses.
Velaeiquí a nota de prensa do concello:
O IBI NON SE INCREMENTARÁ, SEGUNDO O REXEDOR
Orzamento para 2017
14/12/2016
O equipo de goberno someterá a aprobación en pleno extraordinario o vindeiro martes, 20 de decembro, o proxecto de orzamento municipal para 2017, segundo deu a coñecer esta mañá o alcalde, Fernando Suárez. O presuposto, que ascenderá a 8 772 000 euros, pasará mañá polas comisións informativas correspondentes. Segundo subliña o rexedor increméntase a partida destinada a gasto social e tamén os investimentos a realizar en rúas e camiños rurais.
Suárez Barcia dixo que "este ano queremos tamén aprobar agora o orzamento municipal para 2017. Querémolo facer en tempo e forma, precisamente no 2016, porque este presuposto para o ano que ven queremos que empece a dar os seus froitos desde principios de 2017".
O alcalde ribadense sinalou que "hai inversións municipais que necesitan que os orzamentos estean aprobados de xeito definitivo, como pode ser a licitación do mobiliario da residencia de maiores de Ribadeo, a demolición das antigas vivendas de profesores alí ao pé da residencia, tal e como quedamos. Todas estas actuacións, aínda que teñen unha parte de financiamento externo, neste caso da Deputación, si que hai unha parte de financiamento municipal que require dos orzamentos aprobados".
O rexedor explicou que "sacamos este proxecto de orzamentos que continúa coa senda destes últimos anos. Aínda que en cifras é algo inferior ao último, o orzamento total ascende a 8 772 000 euros, algo menos que o de 2016, porque debemos ter en conta que o ano pasado había unhas partidas moi importantes para a construción da residencia de maiores, e que agora para o seu equipamento non son tan notables".
Fernando Suárez seguiu a relatar que "sacada a inversión da residencia prodúcese dentro destas cifras un aumento de investimentos se o consideramos en relación a exercicios anteriores, sobre todo en rúas e en camiños rurais. En rúas, en urbanización e pavimentación, e en camiños rurais, en asfaltados, soben aproximadamente un 40% con respecto ao ano anterior estas partidas. E dentro do gasto corrente hai tamén un incremento do gasto social, sobre todo no que ten que ver coa atención aos servizos de axuda no fogar tanto na súa modalidade de prestación básica como na de dependencia. Ao mesmo tempo están contemplados a cobertura de todos os servizos".
Para o alcalde "este é un presuposto realista e contido. Moitas veces nas partidas de ingresos non somos demasiado optimistas porque nunca se sabe cómo vai acabar o ano. Queremos ser prudentes á hora de confeccionar os orzamentos e que logo ao longo de ano dea cabida para toda a inversión que temos previsto para levar adiante".
Imposto de bens inmobles
Nas comisións informativas que se celebrarán mañá, previas ao pleno extraordinario do vindeiro martes, "outro dos puntos que trataremos é levar adiante aquilo que ten que ver co IBI, co que ten que ver co imposto de bens inmobles, co que ten que ver coa contribución urbana, que é a máis importante. Se ben víamos nos medios de comunicación que hai uns días o goberno do Estado di que hai unha serie de concellos, entre os que está Ribadeo, que teñen unha ponencia de valores moi antiga, como é a deste concello que é de finais dos anos 80, e que nestes concellos lles aplicaría unha suba do valor catastral do 8%, nosoutros como xa dixemos que non queremos subir o IBI… para o ano 2017 imos levar unha baixa no tipo que se vai aplicar a ese valor catastral, da mesma equivalencia, é dicir do 8%".
Suárez Barcia subliñou que "deste xeito se neste ano 2016 estaba no 0,73, agora aplicando a baixada equivalente baixará o 0,67, polo tanto na multiplicación das dúas variables o resultado será que para o ano 2017 non vai haber o incremento do 8% que pretendía o goberno do Estado. Sabemos que isto ao ingresar menos tamén reduce as posibilidades de inversión, pero cremos que non é o momento adecuado para subir o IBI, e preferimos axustar doutra maneira outros servizos e inversións. Pero nos orzamentos municipais para o ano 2017 confiamos en levar adiante unha boa parte de actuacións e de inversións, sen prexuízo de que outras administracións como a Xunta de Galicia, á que ultimamente non se lle ve moito por aquí desgraciadamente, poida botarnos unha mao coas súas inversións tan necesarias e demandadas como a residencia, os saneamentos, abastecementos de auga, pavimentación de rúas, o remozado do xulgado de paz, etc… Pero o camiño é longo e seguramente poidamos ter momentos de encontro, sen dúbida".

Ningún comentario: