20150718

Plenos: transparencia, acceso á información...

Na procura de detalles para unha entrada sobre soldos, decátome de algo curioso: as actas do último pleno publicado na web corresponden a un extraordinario urxente de hai 13 meses, feito para a redución dos xuros ó acollerse ós plans do estado. Se nos remitimos ós plenos ordinarios, son xa 14 meses os que van a contar nos próximos días.
No mesmo tempo, 14 meses, pasan de 300 as novas do concello publicadas na web (nada que ver con madridvo). Algunhas, de información, si, aínda que podan conter unha compoñente de propaganda; pero moitas ás que se lle pode poñer a etiqueta identificativa de propaganda.
Por outra banda, creo que o número de plenos ordinarios con convocatoria difundida na web con máis de 24 horas nese mesmo período suman un total de 1.
E, entre os plenos publicados danse aínda hoxe lagoas en relación a plenos puntuais de hai xa tempo. Velaeiquí as ligazóns ós plenos que aparecen na páxina web do concello (alí están agrupados en páxinas independentes por anos; aquí xunteinos nunha soa lista para facer patentes as lagoas, conservando a orde que aparece na correspondente páxina web do concello dentro de cada ano):

Máis aló da propia publicación das actas está algo que se arrastra dende longo tempo antes: aparecen sen os puntos da orde do día a tratar nin un índice interno, co que hai que procurar onde se trata cada punto a cegas, tanto por a acta concreta como pola parte dela que se procura. Engadimos a isto as referencias crípticas, non entendibles por que non estea 'metido' na historia dos plenos, e atoparemos un efecto disuasorio que non é precisamente o que se entende por transparencia ou facilidade de acceso á información. Algo que se corresponde con outras situacións na procura de información dispoñible no concello.
collido de https://okfn.org/


Hai tempo que a nivel estatal existe a rama dun grupo okfn (okfn.es, open knowledge foundation, fundación para o coñecemento aberto) que pode asesorar á institución na apertura da información á cidadanía... se o concello quere, claro!
--
Unha nota a deshora: Días depois atopo un escrito meu, de entrada nº 5636, pasado o 9 de xuño de 2010 onde dicía textualmente: "(...) Que a día d ehoxe, 9 de xuño de 2010, x ahai máis dunha semana que está exposta a acta do pleno extraordinario de 21 de maio, pero non as correspondentes ós ordinarios de maio (18/5) nin de marzo (15/3), con acta xa aprobada hai vinte días este último,
Polo que
Solicita acceso á acta aprobada do pleno de marzo (...)"
Hoxe están colgadas na web ambas actas pedidas, con sendos documentos xerados o 16 de xuó, unha semana despois da petición.

--

Actas doutros plenos.

Ningún comentario: