20150707

A débeda de Ribadeo. Algúns datos

Hai xa máis dunha semana que me chegou a ligazón a 'consulta a débeda do teu concello' en Praza.gal. Mirei e deixei pasar, pero conservei no navegador. Agora, pasado un tempo prudencial, e non vendo maior difusión, deixo os datos que atribúe a Ribadeo:
2014: 2 058,04 k€; 2011: 1 266 k€
Déixoo aí porque as informacións que de xeito periódico subministran os plenos parecen indicar outra cousa, e Praza.gal non me parece sospeitosa de anti-Bloque.
Ben, non algo tan raro que existan discrepancias, o das contas non é algo unívoco, como imos ver a continuación. Pero é algo que pagaría a pena facer moito máis transparente e intelixible. As últimas contas que atopei, excepto a referencia anterior, corresponden ó 2013, e os conceptos non parece exactamente homologables.
Así, procurando máis, a partir da entrada 'sobre as contas do concello de Ribadeo' cheguei ós datos embaixo reflectidos, na web http://www.rendiciondecuentas.es/gl/consultadeentidadesycuentas/buscarCuentas/consultarCuenta.html?dd=true&idEntidadPpal=4258&idEntidad=4258&idTipoEntidad=A&idModelo=3&ejercicio=2013&nifEntidad=P2705100B  , web onde hai abondos máis. Unha curiosidade: copiei as denominacións en catalán porque en galego non funcionaba (nin en castelán). Reflicte que os créditos (a longo e curto prazo) en 2013 sobrepasaban os 4 millóns de euros:
No 2013 había (reflectíronse) 142 435 € de gastos financieiros, segundo http://transparenciadecuentaspublicas.es/2013/2014-12-22/aapp/council/ribadeo/gastos-financieros.
Hai algún tempo máis (abril 2013), daba no blog acceso a esta información:
"Comunidad autónoma - GALICIA 
Provincia - LUGO 
Deuda viva a 31/12/2012 (miles de euros) - 2800 
Número de habitantes - 10 061 
Deuda por habitante (en euros) - 278,3 
Posición en el ranking de municipios más endeudados (Del 1 al 8116) - 3103". Pouco antes, ese ano, facía unha comparación débeda-fraude sinalando que a débeda estaría solucionada de xeito rápido se se solucionara o fraude.
Os números, como se pode ver, repito, bailan. Un ano antes da información anterior, en dous artigos (http://ribadeando.blogspot.com.es/2012/03/algunha-curiosidade-da-debeda.html e http://ribadeando.blogspot.com.es/2012/03/algunha-curiosidade-da-debeda-ii.html) daba outras cifras: ós 1023 habitantes de Ribadeo corresponderíalles 1 780 000 €, isto é, 177,59 €/hab.
No 2012 tamén incluía unha publicación con este mapa:
Canto máis vermello, máis perigo. Ribadeo, cara ó centro-baixo de cores.

No 2007, 2,85 millóns de Euros. Esta información tamén sería subministrada por unha nota do concello, que sinala que a débeda reduciuse á metade dende 2007. Mais, nunha publicación posterior (http://ribadeando.blogspot.com.es/2013/10/sabendo-mais-do-noso-sexa-ribadeo-ou.html), sinalaba que cara a finais do 2012, ese mesmo ano,http://transparenciadecuentaspublicas.es/ daba a cifra de 2 333 249 €
En 2009, falando dos orzamentos, o pleno estimaba uns 5 000 000 €.
Abondo antes,resinaba que había un consenso en que a débeda de Ribadeo no 2006 andaba por uns 5 millóns de euros, con 100 000 pts (600 €) diarias de intereses...
No ano 1995 un recén elixido J.C. Rodríguez Andina acusaba ó anterior rexedor, Lalo Gutiérrez, de deixar unha débeda de 100 000 000 pts (600 000 €).
Perdoade que non dea unha cifra exacta ano tras ano...

Ningún comentario: