20150705

Mirando máis aló no tempo, sobre a crise grega

Estes días caeu nas miñas mans unha gráfica sobre impagos na historia dos estados de Europa. Hai que contar que a organización estatal noutros lugares foi en xeral abondo posterior, e aínda que en Europa tampouco todos os estados naceron ó tempo, nin tiveron a mesma continuidade na súa existencia, hai unha homoxeneidade abondo maior que noutras zonas. Por iso collín os datos e refixen unha táboa e dúas gráficas:
 A táboa está clara: hai estados que non teñen na súa historia unha suspensión de pagos. Grecia, España, pero tamén Alemaña, si os tiveron.  Na táboa aparecen 13 países con ao menos unha suspensión de pagos, cun máximo de España, 13 despois de ter inaugurado o estado español esa posibilidade para os estados. En canto a tempo, Grecia leva a palma (Francia aparece con varias pero un tempo mínimo, polo que o tempo en suspensión de pagos aparece como 0, en anos)
O caso é que en ambas gráficas aparece variedade (a segunda representa en sentido contrario ás agullas do reloxo os anos de cada estado en suspensión, comezando por España, na parte interior, e na exterior, o número de veces) de posibilidades, e non é unha cousa rara unha suspensión como á que se aboca Grecia.
Outra cousa é a interpretación, o que representa, dende as comparacións coa antigüidade con outros tipos de ameaza a interpretacións que van máis aló da política e a economía, pasando por outras que tentan explicar a situación grega actual en función das reglas económicas clásicas.
Hoxe hai votación en Grecia. O pobo opina, sexa cal sexa a explicación de como se chegou a situación ou se pode saír dela. O resultado, nunhas horas. As consecuencias, sexa cal sexa o resultado, malas para a maioría dos gregos.
E para nós? Co 90% das pensións invertidas en débeda polo propio goberno que non a soubo conter (restricións de gasto, pero perdón de ingresos por impostos a rendas altas, por exemplo), un paro que segue próximo ó 25%, corrupción que se comería unha posible bonanza, e moitas máis cousas que todos coñecemos aínda que moitas as esquezamos rápido, se ves as barbas do teu veciño cortar...

Ningún comentario: