20130226

Lendo actas de plenos da corporación ribadense

Hoxe vin que estaba publicada xa a penúltima acta de pleno do concello, correspondente a xaneiro (curioso, cando aínda non o está a de xaneiro do ano pasado -a parte de non saber que estivera aprobada xa, sin ter un aviso en sentido de borrador-), e comecei a leea. Atópase na segunda páxina, punto primeiro da orde do día,a probación de actas anteriores, a queixa de M. Valín sobre as ausencias, nas que se especifica que as ausencias ás que se refire son as de Eduardo Gutiérrez Fernández, e tras outras peticións de variacións, apunta a que as actas sexan máis fieis pese a que sexan un resumo sucinto. Por alusións di Eduardo Gutiérrez que quere aclarar 'que el asiste ou non ao pleno cando quere, e non ten que dar conta a ninguén'.
Rematei de ler o punto, con máis intervencións e aclaracións, pero o pleno enteiro déixoo para algo máis adiante. Estas cousas hai que tomalas pouco a pouco.

Ningún comentario: