20130215

De Ribadeo, o medio

O paso do 14 de febreiro, San Valentín, é tan bo como calquera outro para facer unha comparativa meteorolóxica do que vai de ano. Máis, se tamén, co mércores de cinza, rematou o básico do antroido e se remata de desprenderse un importante volume de rocha nas catedrais.
Así, no que levamos de ano, a temperatura media é a segunda máis baixa no século, como pode observarse tanto na táboa xusto embaixo como no gráfico a continuación (liña azul máis grosa). Cunha diferenza de máis de catro graos centígrados de media fronte ó 2002. É dicir, está a ser un comezo de ano frío.
Máis abaixo, a gráfica da choiva, da un volume de precipitación que é con diferenza, o maior en todo o século da parte de ano que levamos (liña azul que sobreae por enrriba ó comezo da gráfica), duplicando a media e sendo superado o ano pasado só á altura do mes de xuño: é dicir, no que levamos de ano choveu tanto como a metade do ano pasado (liña azul groso).


O medio non é só meteoroloxía, nin moito menos. Por iso se achegou onte por aquí Pía Bucella, Comisaria do Medio Ambiente da UE. A súa visita fixo que fora nova o derrumbe de rochas nas catedrais un par de días antes, pois foi chamada para potenciar a zona. E, segundo parece, foise contenta, e mesmo a última hora reaccionaron en Santiago e tras non vir representantes reais da Xunta á 'xornada' organizada, aló se foi a manter unha entrevista de xeito que non poidera ser capitalizada políticamente polo alcalde (xa sabemos como son de xuguetóns estes políticos ...)
Pero o derrumbe lémbranos que a Terra ten a súa propia evolución, aínda que nos pareza que é estática. Quereríamos conservar algunhas cousas tal cual, pero é imposible, porque a Terra segue a súa vida, e o que hoxe se pode ver como unha pequena desgraza (non nos convén que se caia unha parte mínima das rochas ante unha visita como a da comisaria), é sinxelamente un tempo máis de evolución. O que non quita para que non se protexa, pois tal como somos os humanos, somos capaces de acabar con todo en pouco tempo.
Logo, miremos a temperie sabendo que ten alteracións, e miremos a paisaxe sabendo que podemos intervir para conservalo, pero tamén que ten un proceso natural.

Ningún comentario: