20120318

Unha curiosidade: os gastos de funcionamento dos centros públicos de ensino de Ribadeo para este ano 2012

En Ribadeo, dependentes da Consellería de educación vía orzamentos, hai catro centros de ensino. Un de primaria, o CEIP Gregorio Sanz, e tres de secundaria, o CIFP Porta da Auga e os IES Dionisio Gamalo Fierros e IES Porta da Auga. Nos listados primeiro aparece o código (prov. 27; 01 ensino xeral, 02 formación profesional, e un número de asignación), despois o tipo (CEIP - Colexio de primaria, CIFP - Centro integrado de formación profesional, IES - Instituto de ensino secundario [titularmente, educación secundaria]), logo a poboación e provincia e por último o importe orzamentario previsto para o ano:
27010891 CEIP Gregorio Sanz Ribadeo Lugo 24 322,00
27020793 CIFP Porta da Auga Ribadeo Lugo 122 901,00
27010933 IES Dionisio Gamallo Fierros Ribadeo Lugo 61 059,00
27010945 IES Porta da Auga Ribadeo Lugo 57 147,00
Como nota aclaratoria, o CIFP é a división do Porta da Auga que se encarga de impartir só formación profesional, quedando o o IES Porta da Auga como centro de ensino xeralista (ESO e Bac) máis a rama administrativa. Na unión de centros prevista, os dous IES integraránse nun só no edificio do actual Gamallo Fierros, quedando sen as ramas profesionais que teñen na actualidade, que pasarán a integrarse no CIFP Porta da Auga.

Ningún comentario: