20120324

Pleno Truncado (20120323)

Esta entrada estará truncada. Pero non só porque o pleno foi longo para referilo nunha soa volta, senón por obriga: o pleno quedou truncado.
Un pequeno resume inclúe a aprobación inicial do PXOM reformado para a súa exposición durante dous meses, ou que as cousas aprobadas ou rexeitadas nunca o foron só cos votos do goberno, pero sobre todo que o pleno durou catro horas longas, e ás catro horas, as 12 da noite, o alcalde consultou a legalidade para ver que se facía. Resulta que os acordos deben ser tomados todos un mesmo día; como xa ían na parte de rogos e preguntas, non había problema ó respecto, pero xa era tarde e había a dúbida de se o apartado ía ser longo ou non, o que deu lugar a rematar falando sobre como leva o alcalde os plenos e, mentras a oposición acusa ó alcalde de levalo mal, o alcalde defendíase dicindo que o que facía era deixar falar á xente e non limitar as intervencións. Como o tempo pasaba, ó final o alcalde tomou a decisión tras consultar ó grupo, de cortar o pleno. Habería que completalo no seguinte pleno ordinario, logo dentro duns dous meses, aínda que a próxima semana haberá un pleno extraordinario. A discusión deu lugar a algunha cousa comentable, pero polo momento, isto trúncase aquí.
Por suposto, as preguntas de O Tesón, plantexadas hai catro meses, tampouco foron contestadas ó non rematar o pleno.
Continúa en pleno truncado II e III.

Ningún comentario: