20120313

A emigración, a debate

Non é novidade que voltamos ser un país de emigrantes. As novas da marcha van aparecendo máis que nos xornais, nas revistas. Mais boto en falta que se debata algo máis sobre elo. É dicir, chócame que quizáis se debatera máis sobre o significado da emigración en épocas de bonanza, de retorno, cando a emigración diminuíra, que agora, en franco avance.
E é que a pesares de que o móbil de non ter futuro é compartido antes e agora, as características son diferentes, e o impacto, tamén. Non se trata só da formación que se nos vai de entre as mans, fronte á non cualificación maioritaria anterior, e polo tanto a unha perda do que agora se chama con eufemismos tipo 'inversión en capital humano' incomparablemente maior. En troques, quizáis (e dígoo como posibilidade, porque está a falta dun estudo ou alomenos dunha discusión), a emigración sexa menos traumática para quen emigra ó controlar máis o medio de chegada ou poder comunicarse mellor coa súa orixe. Ou tamén, a importancia do retorno económico para a terra de emigración sexa abondo menor que antano, pois as remesas enviadas sexan tamén relativamente abondo menores ou ata inexistentes, ó ter a xeración anterior, mellor ou peor, solucionado o seu sustento. É dicir, dentro dunha traxedia como a emigración, a actual pode representar uns efectos suavizados para as persoas, pero agravados para a sociedade.
Claro que quizáis non se fai o debate correspondente porque quen podería poñer remedio estáse beneficiando dos efectos, e quen sae perxudicado ten abondo en que pensar...

4 comentarios:

Ángel de Olavide dixo...

Has resumido muy bien los efectos de la nueva emigración y las características que la hacen diferente al modelo tradicional que vivimos en el pais hasta los años 60. Sobre la pérdida o el impacto que la emigración tenga sobre la economía del pais tiendo a ser mas optimista. Creo que la experiencia de conocer otras realidades culturales, de tener acceso a otros modelos económicos, tecnológicos e industriales será a la larga beneficioso no solo para las personas afectadas, también para la sociedad española que se beneficiará de esas experiencias. Por otra parte esas personas pueden ser la punta de lanza para iniciar un despegue definitivo de la internacionalización española que hasta ahora solo afecta a las empresas grandes. En estas circunstancias siempre recuerdo la experiencia de los holandeses. A pesar de su riqueza propia siempre tienen a gala desarrollar sus carreras profesionales en el exterior. En Galicia particularmente creo que este fenómeno sera positivo.

agremon dixo...

Ángel ten razón, pero son máis pesimista porque estimo que a taxa de retorno de persoas tamén será menor.

Ángel de Olavide dixo...

Puede ser memor o mayor. Las diferencias en cuanto a la tipología del emigrante son tan grantes así como las circunstancias históricas que resulta realmente dificil lanzar hipótesis de tasas de retorno. Hasta podría darse un nuevo fenómeno "indiano". Vaya usted a saber...

agremon dixo...

Me baso para la hipótesis en que en la actualidad, los que marcharon en años anteriores a perfeccionarse profesionalmente fuera tienen las puertas cerradas para la vuelta, y los que se van, según las encuestas, frente al antiguo 'nos vamos pero sabemos que algún día volveremos' tienen el 'no sabemos si volveremos'.
Veo más factible un cierto fenómeno indiano, con otras características, claro.