20120103

Valorando 2011. Chuvia e Sol

Despois da valoración da temperatura,o que máis soe chamar a atención do tempo é a chuvia e o Sol. Na choiva obsérvanse diferencias fundamentais entre estacións, chovendo en Ribadeo por termo medio entre 3 e catro veces máis en outubro ou novembro que en xullo, agosto ou setembro, como indican o gráfico e a táboa seguintes:
Os 904 litros caídos por metro cadrado ó ano de media no que levamos de século indican unha pluviosidade elevada, pero non tanto dentro de Galicia.
En canto ó balance hídrico de 2011, a táboa e gráfica enriba indican que o ano que rematou foi o máis seco do século, seguido de preto por 2004, habendo moita variación duns anos a outros.
En canto ás horas de Sol, salvo o baixón arredor de 2004, mantéñense nunha media de 5 h/día, podendo observar abaixo que xullo, agosto e setembro, por este orde, pero con escasas varaicións, son os meses máis soleados, correspondendo exactamente coa táboa que indicaba que por ese mesmo orde, eran os máis secos.

Ningún comentario: