20120105

Que pasa coa herdanza dos Moreno? (II)

Acceso á 1ª parte
O FUTURO DA TORRE DOS MORENO
Evaristo Lombardero Rico
Moito se leva escrito e debatido sobre o futuro da Torre do Moreno e mesmo puidera parecer que non queda nada por decir. Sin embargo nas últimas semanas veñen aparecendo novas moi preocupantes nos medios de comunicación.
En resumen penso que deben destacarse os datos seguintes:
1.- INTEMAC denuncia nun comunicado recente que as obras que se están executando non se axustan ás suas recomendacions (folga suliñar quen é INTEMAC, quen é Pepe Calavera e mesmo que leva 25 anos estudando o estado da torre). En consecuencia esta empresa deixa o seu papel como asesora do proxecto.
2.- Un dos últimos informes de INTEMAC, do ano 2009, prantexa a urxencia dunha rehabilitación integral do edificio, so pena de entrar en fase de declaración de estado de ruina, o que obligaría á sua demolición.
3.- En novembro de 2011 dimite Ernesto Cruzado como director das obras que se paralízan durante un tempo.
4.- O Sr. Alcalde de Ribadeo declara que o problema é un conflicto entre particulares de diverxencias económicas entre INTEMAC e PAISAJES DE ASTURIAS e que el non pode entrar no tema. Pero engade que as obras “están ben encauzadas, teñen todo legal e faranse correctamente”.
Dende o meu punto de vista aquí hai un problema moi grave que se resume nos puntos seguintes:
a) Unha empresa de prestixio mundial e gran coñecedora do problema que denuncia e execución dunhas obras e saese do proxecto.
b) Un alcalde que en primeiro lugar oculta información, en segundo lugar minimiza a gravedade do problema en terceiro lugar distorsiona os feitos insultando a INTEMAC (acusaa de moverse por intereses económicos) e en coarto lugar afirma que todo se vai facer correctamente, ou sexa está apoiando a execución actual sen control técnico de ningunha clase por parte do concello.
Acceso á 3ª parte

Ningún comentario: