20120121

Desgoberno

Chegoume por varias canles o artigo de Juan José Millás cando xa o tiña lido. Fíxome pensar, porque certamente é bo, pero procurar unha e outra vez o seu eco, só o eco, sen aportar nada máis, coido que o fai unha especie de icono a seguir, sen acción interna, sen interiorización e mesmo chegando a rallar e desmotivar. Evidentemente, o espallamento da idea de que existe desgoberno é algo xa, pero moito menos do que debera se consideramos a 'capacidade de recorrido da resposta humana'.
Aí, o que intenta dende o 15M á plataforma pro residencia de Ribadeo. Da súa falta, que existan noticias do tipo desta e que sirvan para mofa en troques de para integrar que é algo que permitimos todos. De aí o impacto que pode causar o último parágrafo desta nova no New York Times falando do impacto da folga do outro día en contra da PIPA e SOPA nos EEUU, as inspiradoras da aquí si, victoriosa lei Sinde:
"“The problem for the content industry is they just don’t know how to mobilize people,” said John P. Feehery, a former House Republican leadership aide who previously worked at the motion picture association. “They have a small group of content makers, a few unions, whereas the Internet world, the social media world especially, can reach people in ways we never dreamed of before.” "
É dicir:
"O problema para a industria de contidos é que simplemente non sabe como mobilizar persoas", dixo John P. Feehery, un ex-asesor do lider republicano que anteriormente traballou na Motion Picture Association. "Teñen un pequeno grupo de fabricantes de contidos, a poucos sindicatos, mentres o mundo de Internet, o mundo dos medios de comunicación social, especialmente, pode alcanzar as persoas de formas que nunca soñamos antes."
Ese problema, a mobilización de persoas, tamén é algo co que se enfronta toda persoa ou institución que loita polo ben común. E moitas veces non atopa a solución. Se a atopa, ten o logro ó alcance d aman.

2 comentarios:

Suso F. Acevedo dixo...

Só ós americanos se lles ocorre facer unha folga contra as PIPAS e contra a SOPA.

agremon dixo...

Suso, hai veces que as pipas son indixestas, e a sopa ... tes lido Mafalda? Pois iso :-)