20091227

Non é opinión, é ... constatación?

"Pódese opinar distinto (...) pero non sobre o que expresa como tal: a imposibilidade de resolver conflitos no marco e coas formas políticas que ata agora funcionaron."
A frase anterior, sacada dun artigo do último número de Le Monde Diplomatique en español, está dirixida á actuación fronte a crise mundial, é dicir, é moi xeral. Pero o caso é que a niveis máis pequenos, as problemáticas amontóanse, e da pé a a pensar de xeito relativamente semellante.
Como curiosidade ou referencia, tómese como se queira, no blog 'Vida Socio-política de Ribadeo' a última entrada aplica algo con abonda semellanza a Ribadeo.

Ningún comentario: