20091122

Referido ó Alakrana, a feito pasado

Coido que, despois de ver un blog en 'Público', o referido na nova do 'El País' é do mellor para reflexionar (ver o parágrafo que comeza "Sobre la zona de seguridad a la que alude el Ministerio de Defensa"), mesmo quitadas do medio as causas profundas, os cartos e outras disquisicións. (tamén quitadas outras cousas anteriores e posteriores)

Ningún comentario: