20091120

Estudo da contribución do multilingüismo á creatividade. Informe científico publicado pola Comisión Europea en outubro de 2009

Coido que pode ser interesante, aínda que a redacción, o inglés, etc, boten a un para atrás. de Calquera xeito, un impuso máis ás linguas en xeral, tamén ó galego.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_on_the_contribution_of_multilingualism_to_creativity/compendium_part_1_en.pdf
Un pequeno resume en traslación rápida da páxina web introdutoria:
The Contribution of Multilingualism to Creativity – Science Report published by
the European Commission, October 2009
Este macro estudo examina as evidencias científicas que relacionan o multilingüismo e a habilidade de sociedades e grupos para avanzar, así como revela os beneficios do multilingüismo para o cerebro e as posibilidades da persoa, en comparación co uso dunha única linguaxe no día a día.
O estudio informa de seis grandes grupos de beneficios:
Mellora da capacidade de aprendizaxe
Mellora da flexibilidade mental
Mellora da capacidade de resolución de problemas
Mellora das habilidades de relación interpersoal
Expansión da capacidade metalingüística
Reducción da idade relativa de diminución mental

Ningún comentario: