20091130

Plan E, de novo

Segundo parece xa temos decidida a inversión sobre o novo plan E. Chamaba a atención do tema nun post anterior, e esta fin de semana, a raíz dunha xuntanza relacionada co partido Pirata en Galicia (por certo, unha nova relacionada cun dos temas que trata ese partido, a comprobación de que as descargas non perxudican ós músicos), entereime dunha entrada na web do concello da Guarda, na que anuncia algo que xa teñen a día de hoxe, wifi municipal. Puxéronna a cargo do plan E anterior (2009) e dinme que polo menos no pobo vai ok., se ben a experiencia ten na actualidade unha duración de puoco máis de tres meses. A raíz diso, buceei un pouco na web e atopeime con outra iniciativa 'valorizadora' (ese termo que agora está de moda), a posibilidade de uso desa mesma rede para os turista de paso na Guarda.
Mentras, en Ribadeo hai veces que a baixada de páxinas se queda fría no ordenador. E mentras, o novo plan E 2010 Ribadeo segue a tirar do mesmo de sempre, e procurando a mesma colaboración veciñal que a vez anterior: ningunha.

Ningún comentario: