20091024

Unha indireta para todo o mundo (Ribadeo incluído)

Repasando vellos xornais nos que tiña cousas separadas, atópome con algunha que non deixo de poñer no blog, do diario Público de 20090906, p. 6:
Unha viñeta:
Título: Diálogo social (exemplo de)
- Repetar os dereitos dos traballadores, si, pero...
- Non se decatan de como delocalizamos as nosas fábricas en países onde non se respetan nin os dereitos humanos?
- É que non saben nin pillar unha indireta?
Unha cita, en '¡Mil millóns de tronos!':
"Non podemos polo de agora, regular o que a xente con pasta pode ler, porque iso iría en contra do libre mercado, pero si podemos decidir o que os pobre poden ou non ler. O que deben e o que non deben saber."

Ningún comentario: