20091031

Apostillando a entrada sobre o estrangulamento económico dos concellos

Despois da entrada sobre a dependencia dineraria dos concellos respecto do urbanismo, atopo no mesmo xornal unha reportaxe sobre a futura nova normativa de urbanismo e unha entrevista, da que entresaco abaixo unha parte. E pregúntome se as dúas novas non son en parte, contraditorias.
"Todos os estudos anteriores incidían no problema da contaminación por fecais como o máis relevante. Pero coido que o problema medioambiental grave que ten Galicia é a ordeación do territorio. Ordear o territorio significa ter moi claro onde se constrúe, onde se pon cada un dos elementos necesarios para o desenrolo. Galicia, por problemas que non son novos, como as formas de asentamento e a dispersión dos núcleos, ten favorecido un modelo que explica esta cantidade de verquidos.
-Pero parece que este ordenamento desordenado aínda é alentado dende as Administracións.
-Foi favorecido polo 'desarrollismo' dos últimos anos, que non só non corrixiu a dispersión, senón que a aumentou. De aí que sexa moi difícil controlar centos de verquidos."

Ningún comentario: