20091011

Unha contribución ó conflito sanitario?

"Temos que incorporar ó proceso do cancro unha mentalidade de consumidor esixente". O artigo de 'Público' di algo que é normal: nun servizo debe esixirse. Parecería que na sanidade, no servizo sanitario, tería que ser a norma, pero na prática non o é. Por exemplo, porque a xente síntese sumisa ante o médico, unha persoa que parece que ten poderes de decisión sobre a vida e a morte das persoas...

Ningún comentario: