20091030

Queres barullo? En Ribadeo háino

Un día calquera pódense atopar nos xornais diversas novas sobre Ribadeo. Algunha será claramente positiva, como que se amosaran ós alumnos ribadenses de medias diversos aspectos e características das rías por parte do instituto oceanográfico, desenvoltando a toma de mostras e unha imaxe da investigación correspondente, nun proceso que parece moi satisfactorio.
Algunha outra soe ser de tipo anuncio, como que o diretor do CETAL anime ós agricultores á producción de compost, como sucedu ista semana nun cursiño na Pedro Murias, que se detallou por isa nova, non polo propio cursiño en si.
E sempre hai máis novas, pero... son do tipo conflito:
A voltas coa futura nova liña de alta tensión: primeiro si, e logo non? Despois de non saberse nada dela, aparecen datos, ven a oposición veciñal, xustifícase a súa existencia pola Xunta e o concello por mor do polígono industrial, despois a nova Xunta parece como se non tivera noticia dela, agora o concello reclama a súa tramitación. E vai, e ven, e vai, ...
A convocatoria da xunta local de seguridade non é por unha idea peregrina, senón por necesidade a raíz da perpetración dunha serie de roubos, aínda que posiblemente se treten outros temas. Pero ó tempo, hai declaracións para facelo sen levantar alarma social, co que o efecto que produce é máis ben o contrario.
Se falamos da vivenda tutelada do concello, xurde o problema da calidade da comida e o seu custe e aproveitamento (coido lembrar que xa apareceu o tema nun pleno hai algún tempo).
Os cartos do concello? Xa non son polémicas sobre se empregalos aquí ou aló, cousa que sería normal. Agora trátase dos pagos feitos e como foron feitos. E con ameazas por medio de levar o tema o xulgado. Eu cría que a cousa era máis ben ó revés, ó xulgado cando se podía demostrar e mentras, recoller información sen que a xente implicada se decatara, pero non, parece que me equivoquei, que o importante é que se fale.
Área sanitaria? En espera do que saia no DOG e da próxima xuntanza da plataforma, as declaracións últimas do xerente provincial de atención primaria (de onte, parece) son 'alentadoras' ó conflito e á craridade: Haberá un xerente único, que non significa a supresión de ningunha área. É dicir, o hospital de Burela vai seguir sendo o hospital de Burela (...). O que pasa é que a estrutura de xestión dependerá dunha única persoa. Ou sexa, que o hospital non o tiran abaixo, pero a independencia mariñana esfumouse. Iso si, da 'zona' non fala.
Se é de limpeza nas rúas, a polémica está servida. O que non significa que mellore ou empeore.
Se é o PXOM, leva en revisión de alegacións dende hai máis dun ano, e 'espérase que se aprobe en non moito tempo', ou sexa, sen data polo momento.
Coido que isto non é un reflexo do Ribadeo de hoxe, pero cando se fai soar a auga, pode parecer un río e ter a imaxe, e actuar como si fora un río, e entón, teremos todo o malo do río sen o bó (iso si, tamén teremos algunha das cousas boas, como diversión)

1 comentario:

agremon dixo...

Coido que o tema sanitario via haber que enfocalo doutro xeito: xa non como como conservación da zona (que tamén, en principio), senón como calidade, que se está a degradar e que ten, en parte, relación cunha nova que vexo hoxe: http://www.elpais.com/articulo/Galicia/negocio/sanidad/publica/elpepuespgal/20091101elpgal_7/Tes