20070804

Un día máis, Ribadeo

Pode que debera dicir 'unha noite máis', despois de que on/off rematara anoite despois do permitido polos horarios oficiais, e unha noite máis un local de enfrente pechara tendendo á hora que lle deu á gana (eso si, advertindo a algunha xente da que saía de que pechaban por causa da Guardia Civil[que como veremos máis abaixo, esta noite posiblemente tiña máis que facer]), ou que tempo despois, mentras algúns guiris dos que antes abarrotaban o local (amosando empíricamente que cabe máis xente da que ten permitida) seguían de animado parloteo/berreo nas proximidades, algún coche pisara os vidros deixados na rúa.
Como curiosidade, copio os primeiros párrafos do Artigo 12º do Decreto 320/2002:.-"Ruídos no exterior. Os titulares de establecementos serán responsables de velar, para que os usuarios, ó entrar ou saír do local, non produzan molestias á veciñanza. No caso de que as súas recomendacións non sexan atendidas deberán avisar inmediatamente á policía municipal. Do mesmo xeito actuarán se constatan a consumición de bebidas, expedidas no dito local, fóra do establecemento e dos lugares autorizados."
En fin, só unha noite de venres a sábado, día no que hai entre outras cousas a percebada de Rinlo, a finalización de on/off, o torneo de fútbol "Enma Cuervo", e (ó mellor) o final da operación antidroga na Mariña, que parece ser que comezou en Ribadeo aínda que os presuntamente implicados non sexan ribadenses, segundo o xornal

Ningún comentario: