20070804

Casas de Indianos en Ribadeo. III-Casa de Sela


No mesmo xardín (en orixe, 'Xardín de Sela', hoxe -2016- xardín de indianos), xurde a mansión con pranta en U e xardín interno extenso desta familia retornada de México (a maioría o eran de Cuba), construída no 1869. Segue a ser casa familiar.

Ningún comentario: