20210826

Coronavirus en Vilalba, xoves 20210826: acelerando a suba


   31 casos, de novo acelerando a suba. Isto non vai ben. 220 de incidencia a 14 días por cada 100 000 habitantes.

   Anteriores desta serie.

Ningún comentario: