20210828

Coronavirus en Vilalba, sábado 20210828: segue a aumentar


   Sen máis comentarios: sube a 41, cunha incidencia de 291 a 14 días por cada 100 000 habitantes.

   Anteriores da serie.

Ningún comentario: