20190515

Eleccións o 26: programa dos partidos que se presentan en Ribadeo

Versión 2: incorporado programa BNG
   Despois de ver que comezada a campaña, non hai un lugar para comparar os programas das diferentes formacións, pedínlles que me enviaran unha referencia que poder colgar ou ligar en pdf, para homoxeneizar o máis posible a comparación. Sei que aínda así haberá diferenzas de presentación, pero menores que se se vai a unha web, a un facebook, a un blog, etc, diferente para cada formación. Asemade, haberá diferenzas de síntese, dende documentos que están desenvoltos na súa totalidade a resumes dunha folla: iso xa vai en como fai as cousas cada formación. A intención é que se podan consultar antes das eleccións e durante os catro anos posteriores, para quen quera facer un seguemento.
   Quedaba algunha cousa por resolver, como a orde de presentación aquí. Decidín colgalos segundo orde de contestación. E outra cousa: cando esto escribo, aínda non teño todas as contestacións, co que, se atopo que poñer en pdf dun xeito máis ou menos equivalente ós que contestaron, fareino; se non, queda sen poñer. No caso en que me enviaran o documento despois (ou atopara datos por algures se non os tivera antes), tentaría poñelo ó final cunha nota de actualización, sempre e cando sexa antes de sábado 18, ó igual que as posibles melloras de presentación que decidan enviarme, procurando a igualdade de oportunidades.
   Unha cousa máis: Hai formacións que teñen versión en galego e versión en castelán. En dito caso, só ligo as versións en galego.
   Ben, aí van:
Ribadeo Nos Une
Compromiso por Ribadeo
Partido Popular
En Marea
BNG
   Quedan: , PSOE

Máis das eleccións municipais Ribadeo 2019:
Enquisa por Móbil
Listas

Ningún comentario: