20190527

As eleccións locais 2019 en Ribadeo. Históricos

Os resultados electorais soen compararse cos anteriores logrados para magnificar ou minusvalorar a victoria ou diminuír ou aumentar a derrota, para o que se empregan datos parciais. Querendo ser máis obxectivos, hai que contar cos datos tamén máis obxectivos, polo que vou gardando datos dunha a outra elección. Velaeiquí:
A anterior é a gráfica que representa o número de votos a cada partido ou agrupación que se presentou dende 1979. Na columna de partidos, os partidos que aparecen máis abaixo son os que se presentaron ás primeiras eleccións, e os máis arriba, os que só se presentaron ás últimas. A orde dentro de cada columna corresponde á antigüidade das siglas nas eleccións locais de Ribadeo. Non inclúo cousas como o censo para non complicar máis.
Unha versión reducida do anterior, só para as eleccións mantidas no século XXI, é a seguinte:
Por último, o histórico de número de concelleiros en eleccións dende a democracia ven representado na seguinte gráfica:
Quedan aínda algunhas cousas a poñer. Será noutro post.
--
Entradas da serie eleccións locais 2019:
Datos xerais
Gráficos
Históricos

Ningún comentario: