20171209

Unha mirada á pasta

Hai uns días, alguén me fixo chegar unha ligazón a "All of the World’s Money and Markets in One Visualization" (Todos os cartos do mundo e mercados, nunha visión). Coñecía máis ou menos as cifras, pero aínda así ó chegar ó final dos gráficos quedei en shock.
Presento dúas capturas de pantalla. A primeira, do comezo, representando de xeito aproximado o valor das máis grandes multinacionais e fortunas mundiais, e a segunda, o encabezamento da parte final, que non collería máis que nunhas nove capturas de pantalla seguidas, e que sería a parte de 'derivados', é dicir, cartos sen cartos detrás, pero investidos sobre cartos, sobre cartos, sobre cartos... economía ficticia que representa unha cantidade de cartos moito maior que os cartos que representan cousas 'reais'. O que iso representa son cousas diversas. É que a economía 'real' está devaluada, co que sería importante para poder vivir sen importancia fronte ó montante de artificios. É que o medrar deses artificios fai que se drenen cartos da 'economía real'. É que o control que a xente común podamos ter sobre a economía se achegue aínda máis á nada. É que se siga alimentando a espiral de crecemento desa non economía, representando cada vez menos a economía que manexamos a xente común. E máis...
Os cadriños representan o mesmo: cada un, 100 000 000 000 de dólares... multiplica isto por 9 para ter unha idea...

Non se se queda claro que é cousa de voltar a mirar para o ser humano, a natureza, a realidade.
[Nota: os gráficos estaba referido a antes da explosión do valor do bitcoin, que dende aquela pasou a ter unha parte importe no valor total, aínda que nn apareza nos gráficos das imaxes que poño]

Ningún comentario: