20171220

NOVOS DATOS SOBRE A PORTA DA ILLA PANCHA

Nos últimos días tivemos acceso a un vídeo privado realizado no ano 1981, onde se pode comprobar que naquelas datas non existía nengunha porta que impedise a entrada na Illa Pancha. Tamén se pode ver con toda claridade que non había nengún marco que suxerise unha retirada temporal. Asemade pódese apreciar que están en marcha as obras do novo farito, inaugurado en 1983.
Dacordo ca lexislación vixente o peche ao público da Illa Panche debe estar sustentado por unha resolución administrativa. Dado que temos reclamado que se clarexase esta situación ao Concello de Ribadeo e máis a Autoridade Portuaria sen recibir resposta algunha, entendemos que non existe a devandita resolución. En consecuencia, calquer prohibición do acceso ao público é flagrantemente ilegal e débese repoñer a situación anterior de acceso libre. Resulta obvio que quen debe prantexar esa reposición da legalidade non debera ser un colectivo social como “Por Nuestro Faro” senon o propio Concello de Ribadeo en defensa dos intereses lexítimos e legais dos veciños e visitantes. Maiormente cando o Sr. Alcalde de Ribadeo ten manifestado dende novembro de 2016 que non se concedería a licenza de apertura para os apartamentos se a Administración Portuaria non permitía o acceso libre a Illa Pancha.
Por outra banda, dase a casualidade de que na páxina facebook dos apartamentos con data do 28 de outubro aparecen unhas imaxes onde se da conta da visita á Illa dun grupo de colexiais. Nese video pódese apreciar que os cativos estiveron arredor do farito activo, que non está incluido nos espazos concedidos pola Autoridade Potuaria á empresa que explota os apartamentos. En resumen, estase utilizando toda a Illa Pancha para uso e explotación privada, con ánimo de lucro, con acceso restrinxido a algunhas persoas, sen relación co uso hosteleiro e sen que haxa información algunha dos permisos ou riscos que pode supoñer ese uso discriminatorio.
Entendemos que o Sr. Alcalde de Ribadeo, ademais de negarse a respostar as nosas preguntas sobre a concesión da licenza de actividade, e tamén á concelleira do PSOE, Dna. Aurora González, en dous plenos, está permitindo o uso e lucro privado dun espazo público, prohibido á gran maioría dos ribadenses e visitantes e volvéndose atrás da palabra dada anteriormente.
O colectivo “Por Nuestro Faro” vaise dirixir de novo ao Sr. Alcalde de Ribadeo e mais a Autoridade Portuaria requerindo a información pertinente para que se crarexen definitivamente os pontos anteriores.
Evaristo Lombardero, Colectivo “Por nuestro faro”
Foto de 'Un paseo, una foto', lic. CC BY NC ND
--
Evaristo Lombardero na COPE, 20171221

Ningún comentario: