20171231

Resumindo

Co ano rematado, é costume facer revisións diversas. Comezando por unha das que soo facer nestas datas, as novas do concello, o resume e comparativa anuais son estas:
1.Gráfico de novas do concello por ano, mais limitado ós anos nos que xa foi normal o seuuso. Así, pódese ver que hai unha tendencia ó aumento do número de novas do concello (lembremos, ás que saen para toda a prensa, non as novas xeradas no concello nin as metidas como tal polos periodistas), aumentando 5-6 por ano de media. O aumento de concelleiros pode dicirse que se nota nos dous últimos anos, pero de ser así, non habería un aumento anual xeral, senón só por aumento de concelleiros. a medio prazo, saberémolo.
 2.O número de novas do concello ano a ano, dende o comezo do sistema:
3.E os últimos catro anos detallados en número de novas diario, co axuste que nos di que este ano, cada dez días (festivos incluídos) xeráronse máis de 9 novas:
4.A táboa correspondente:

Ningún comentario: