20170623

Uf! que calor!

Unha expresión coloquial típica destas datas para indicar que consideramos a temperatura alta. A temperie deste ano non foi menos propicia que outros para para usala. Ó reves, propiciou o seu uso indicando que o mes de xuño deixou leturas de termómetros certamente altas. E iso é o que indican os seguintes tres conxuntos de datos.
O primeiro, unha gráfica onde fun acumulando datos de temperaturas da Pedro Murias ó longo do século, e no que se ve que pouco a pouco a temperatura media vai subindo. E vese máis claro a medida que pasa o tempo e a influencia das variacións estacionais vai sendo menor. 
 O segundo conxunto de datos -táboa e gráfica- corresponde á tempertarura media do ano ata o 22 de xuño. Vese que só un ano, 2007, tiña, a estas alturas, unha media de temperaturas superior a 2017. E que as medias cada vez se acumulan máis arriba.
 O terceiro corresponde á evolución do promedio. a gráfica está truncada, sinalando dúas sombras ata onde chegamos o ano actual (en liña máis grosa). Aí vese que despois dun comezo de ano con temperaturas baixas a nivel das máis baixas do século, a temperatura media foi ganando postos debido ás altas temperaturas ata situarse no segundo posto retratado nas gráficas anteriores.
... vamos, que en Ribadeo tamén está a notarse o cambio climático.

Ningún comentario: