20170615

Alcaldía de Ribadeo e idade: un gráfico

Polo momento está incompleto, pero xa é indicativo. A idea xurdiume despois de ver onte un artigo sobre o aumento de idade dos alcaldes a medida que se ía afastando o tempo da proclamación da Constitución Española, é dicir, do aumento da media de idade coa 'consolidación da democracia'. Quixen comprobar se en Ribadeo pasaba algo polo estilo. Xulgade vos mesmos o resultado, mesmo con lagoas de idades de varios alcaldes nun par de mandatos. A ter en conta que houbo un tempo no que a alcaldía foi abondo menos continuísta que na actualidade; de feito, os dez anos co mesmo alcalde que estamos a cumprir estes días representan o maior período seguido co mesmo alcalde en Ribadeo dende os tempos da ditadura, pasando de ter a menor idade de acceso a unha idade 'normal' entre os alcaldes ribadenses.

Pouco a pouco irei completando o gráfico coas idades que faltan. E unha nota: os anos están calculados restando ó ano da táboa o ano de nacemento, polo que pode haber nalgún momento un ano de variación, o mesmo que pasa cando dicimos que alguén ten, poñamos por caso, 45 anos, cando lle falta un día para cumprir os 46.

--

Versión posterior (2019)

Ningún comentario: