20160416

Un paso máis de achegamento ós veciños

sinatura do decreto

Xa hai un mes, unha nova do concello pasou desapercibida. Foi proposta na web do concello, mais non como nova, senón no apartado de trámites. Quizais este feito debeuse precisamente a que dende o mesmo concello non se lle deu importancia como para figurar no apartado de novas, mais é un paso fundamental para asumir -dunha vez- a administración a través de internet. Trátase da implantación do selo electrónico para a realización de trámites por internet, algo fundamental para equipararse ó rexistro do concello en oficinas. O documento leva como data 4/3, pero foi colgado o 9/3, cinco días despois.
Deixo a anotación do concello ó final. Nela pódese ver que a pesar dos cinco días de atraso en colgar o documento, aínda fala no futuro: 'facilitará'.

Trámites


Implantación Selo Electrónico de Organo

Implantación do Selo Electrónico de Organo

Primeiros paso da Sede Electrónica

O concello, en breve prazo, facilitará como primeiros pasos da sede electrónico do concello a posibilidade de solicitar certificados electrónicos relativos ao padrón de habitantes.

Ningún comentario: