20160429

Nota de prensa sobre a xuntanza da Reserva da Biosfera e a illa Pancha

Onte, 28 de abril celebrouse en Vegadeo a primeira xuntanza de constitución do Foro Social de participación da Reserva da Biosfera "Eo, Oscos e Terras de Burón", con presencia do D. X. de Recursos Naturais do Principado de Asturias, a Da. X de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, os codirectores da reserva por Asturias e Galicia, a maioría dos alcaldes e representantes de sectores e movementos sociais. Como punto principal quedou constituído o Foro e presentouse o Plan de Xestión da Reserva que de seguido deberá ser sometido a un período de exposición e presentación de alegacións previo á sua aprobación definitiva. No apartado de Rogos e preguntas, a Plataforma pola Defensa da Ría de Ribadeo presentou duas propostas "in voce". A primeira propoñía que a Reserva se dirixise ao Ministerio de Fomento, Autoridade Portuaria e Concello de Ribadeo (que non enviou representación) para que quedase en suspenso o proxecto de construír un hotel na Illa pancha por ser contrario aos obxectivos e directrices da reserva, ademais de a Illa Pancha formar parte dunha zona "nucleo", onde se aconsella extremar as medidas de protección. A segunda propoñía a creación dun grupo de traballo para a recuperación da cultura do castiñeiro (plantación, enfermidades, enxerto, cultivo, variedades, etc) nos concellos incluídos na reserva. Non se tomou ningún acordo por non ser o intre acaído, pero as dúas propostas tiveron moi boa acollida e varias intervencións favorabeis sen nengunha en contra.
Plataforma pola defensa da Ría de Ribadeo

Ningún comentario: