20160430

Amadores da Música: ó traballo

Sábado 30 de abril. Asemblea de Amadores da Música, a sociedade xestora da Banda de Música de Ribadeo. Anunciado que se non había recambio na directiva, a sociedade desfaríase.
Hai recambio.
Un equipo encabezado por Chema Suarez, con ilusión consciente, fíxose cargo da dirección. Algún repite na directiva:
*Presidente:
Chema Suárez García
*Vicepresidente:
Diego Vizoso Castro
*Tesoureiro:
José Ángel Bolaño Penelo
*Secretario:
Javier Abellán Torralba
*Responsable de Material:
Alberte Chao Penabad
*Departamento técnico:
David Ballester Martínez
*Vocais:
Lucía Expósito Martínez
Laura Izquierdo Rodriguez
Alberto Clemente Avilés
Elisa Álvarez Amor
María Teresa Martínez Souto
Antonio Andina Penabad
A asemblea foi curta. Abondo para que a nova directiva contara co apoio dos 26 socios presentes (unha abstención).
O programa? Ideas claras. A primeira, evitar a disolución dunha sociedade puntal para o pobo. E, logo, ocuparse do remprazo dos músicos (este verán será o momento en que abondos músicos verán as súas últimas actuacións antes de marchar estudar fóra) e da súa ilusión. Ilusionalos, sabendo que ese é o activo principal da banda. Conseguir saídas, procurar un sistema de gratificación...
Queda traballo por diante, que afrontan sabendo que o hai e que tamén hai un capital de ilusión.
A falta dunha foto actual da plantilla da banda e/ou directiva, queda embaixo de novo unha foto xa coñecida dende hai 24 anos:
Coa ilusión do ano 1992

Ningún comentario: